V angleški literaturi se za trening mišične mase in vse, kar je v zvezi s tem, uporablja termin hypertrophy. Aktualna terminologija na področju moči v Sloveniji tako v teoriji kot v praksi uporablja oba termina, in sicer mišična masa in hipertrofija za pojasnjevanje istega pojava. Hipertrofija je le dobesedni prevod angleškega hypertrophy in se pogosteje uporablja kot mišična masa.

Na začetku treninga moči vedno začnemo z metodami ponovljenih submaksimalnih kontrakcij, neodvisno od cilja. Začetni učinki so vezani na izboljšano delovanje živčnega sistema in povečanje vezivnega tkiva. V poznejši fazi treninga se moč poveča predvsem zaradi izboljšanja mišičnih dejavnikov. Po treh mesecih lahko pričakujemo tudi opazno hipertrofijo, pri treniranih se to lahko zgodi že prej (v treh do šestih tednih).

Na začetku je tudi hitrejši napredek vezivnega tkiva v primerjavi s hipertrofijo mišice. Po dveh do treh mesecih se pojava izenačita. Tako lahko tisti, ki imajo namen povečati le količino vezivnega tkiva, po dveh mesecih končajo trening hipertrofije in nadaljujejo s treningom mišične aktivacije. Dober primer so skakalci v višino, ki uporabljajo tehniko »speed flop« (enako velja za skakalce v daljino idr.). Za podobno strategijo se lahko odločimo, če je hipertrofija že tako razvita, da zadostuje športni panogi in njenemu uspešnemu nastopanju. Če pa izberemo za cilj povečanje mišične mase in pri tem ne moremo zagotoviti treh mesecev treninga (za netrenirane), tega  sploh ne začnemo, ker je le izguba časa, saj spremembe ne bodo opazne in s tem izkoriščene.

Trening mišične mase mora trajati 10–12 tednov po dve trenažni enoti na teden na mišično skupino. Največji vpliv ima na povečanje mišične mase in le majhnega na nevralne mehanizme. To vodi predvsem k povečanju maksimalne moči, medtem ko je izboljšanje v eksplozivni moči le majhno (Schmidtbleicher, 1985).

Vira:
Jakše, K. (2009). Vpliv treninga mišične mase na košarkarsko gibanje. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Schmidtbleicher, D. (1985). Klassifizierung der Trainingsmethoden im Krafttraining. Leichtathletik, 36, (1-2), 25-30.