Kondicijska priprava je v športnih panogah pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov. V teoriji športnega treniranja je opredeljena z razvojem za posamezen šport pomembnih gibalnih sposobnosti. Njen vpliv na gibalne sposobnosti je precej večji od ravni treninga same športne panoge.Smisel kondicijske priprave se kaže v izboljšanem tekmovalnem rezultatu, je pomembna preventiva pred poškodbami in ne nazadnje pomaga pri aktivni regeneraciji. Njen razvoj se kaže v spremembi morfoloških značilnosti, funkcionalnih in gibalnih sposobnosti. Kondicijska priprava zajema številne gibalne sposobnosti: agilnost, moč, vzdržljivost, gibljivost, natančnost, ravnotežje idr.

Danes so že precej znani omejitveni dejavniki v izbrani športni panogi v kondicijskem smislu in zahteve pri tehnično-taktičnih elementih, ki v enačbi specifikacije pogojujejo tekmovalni rezultat. Zaradi že znane potrebe po multidisciplinarnem načinu delovanja pri celostni pripravi športnika, ostaja ciklizacija priprave na športni nastop tako v tekmovalni sezoni kot v športnikovi karieri na sploh temeljna naloga udeležencev transformacijskega procesa.

Končni cilj športne priprave je uspešna realizacija vseh natreniranih sposobnosti v ključnih tekmovalnih trenutkih. V teoriji in praksi načrtovanja treniranja se zato vedno znova iščejo še optimalnejše rešitve, ki bi morda prispevale k učinkovitejšemu umeščanju trenažnih sredstev in metod. Športna znanost in stroka se pri tem osredotočata predvsem na njihov izbor, zaporedje sredstev in metod treniranja, način in metode nadzora napredka in (preprostejšo) interpretacijo dobljenih rezultatov.

Vir: Jakše, K. (2009). Vpliv treninga mišične mase na košarkarsko gibanje. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.